Allmänt om Fiber

 

Lungsund Fiber

Ekonomisk Förening

Argument till Fiberanslutning

 

Argument för medlemskap

 

 • Främja nyinflyttning, ge möjlighet att bo kvar
 • Behålla / öka företagande
 • Skapar möjligheter för lokalt näringsliv att arbeta professionellt med sina kunder
 • Distansarbete fungerar med bra bredband, t ex. arbeta hemma vissa dagar i veckan
 • Delta i utbildning på distans
 • Minskar behovet av resande. Möten kan ske över nätet med både ljud och bild
 • Bättre möjlighet att ta del av de tjänster på internet som kräver högre kapacitet t ex YouTube, skicka fotografier till framkallning m.m.
 • Kommunicera med anhöriga / vänner via t ex Skype
 • Spara pengar på billigare telefon, TV och bredband
 • Bättre TV-mottagning, möjlighet till HD-TV, SVTplay, hyra filmer etc…
 • Allt fler ärenden kommer att skötas via Internet i framtiden. Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv
 • Fastigheter med fiberanslutning får ett högre värde samt blir lättare att sälja
 • Besökare och turister önskar / kräver bredband när de har semester
 • Ej väderberoende, t ex för fukt och åska. Driftsäkert
 • TeliaSonera kan komma att successivt lägga ner kopparanslutna telestationer.

 

Vad är alternativet till bredband via optisk fiber?

 

ADSL

 

 • Otillräcklig kapacitet i en snar framtid. Max 1-2 km kabel av bra kvalitet krävs för hastigheter över 10 Mb/s
 • Beroende av kopparnät, som är ålderstiget
 • Känsligt för väderpåverkan. Sårbart för fallande träd, fukt, snö och åsknedslag

 

Trådlöst bredband

 

 • Otillräcklig kapacitet och förhållandevis dyrt med dagens teknik
 • Känsligt för väderpåverkan
 • Kapaciteten delas på antalet anslutningar
 • Mottagningsförhållanden varierar

 

Framtidens teknik (LTE/4G)

 

 • Kostsamt att bygga ut på landsbygden
 • De områden som inte har tillgång till 3G idag kommer inte att få tillgång till4G
 • Kapaciteten delas på antalet anslutningar