Bli Medlem

 

Lungsund Fiber

Ekonomisk Förening

Bli Medlem i Lungsund Fiber

 

 

För den som visat sitt intresse för att ansluta sig genom att bli medlem och betala medlemsavgiften på 100 kr/år (därmed har man dock inte förbundit sig till att anlägga fiber) samt en första insats om 100 kr, det vill säga totalt 200 kr på bankgiro: 5008-2486.

 

Vid betalning ange alltid namn och fastighetsbeteckning.

 

Vi behöver ha minst 50% av fastigheterna i vårt område som medlemmar för att få en så låg insats som möjligt. Totalt finns det ca 300 fastigheter inom området.

 

Vi har som mål att få en så låg anslutningsavgift som möjligt. Ett pris under 20 000 torde vara en förutsättning för att kunna genomföra projektet.

 

Som medlem i den ekonomiska föreningen innebär det endast att ni meddelar intresse av att ta del av kostnadsförslaget, därefter tar ni själva beslut om ni vill gå vidare och ansluta fastigheten till fiberföreningen.

 

Den bindande beställningen görs via blanketten Fastighetsanslutningsavtalet.

 

 

Registera Dig här nedan: