Styrelsen

 

Lungsund Fiber

Ekonomisk Förening

Styrelsen 2015 (Klicka på namnet för att skicka ett e-mail)

Ordinarie Styrelserepresentanter

Ordförande Börje Karlsson Rönnvägen 11 Lungsund 1 år

Kassör Hans Lindqvist Lungsund Sundviks Gård 1 år

Sekreterare Toni Lysholm Christensen Storfors / Blomsterhult 2 år

Jonny Källberg K-hamn + Lungsund 1 år

Marianne Karlsson Rönnvägen 11 Lungsund 2 år

Suppleanter

Patrik Hedenström Tomtebovägen 10 Lungsund 2 år

Annika Suomela Lungsund Näverviken 2 år

Tomas Strand Lundsberg Klippan 1 år

Karl-Henrik Mossfeldt Lundsberg Granhult 1 år

Revisorer

Gunnel Berglind Lungsund Tomtebovägen 12

Göran Berglind Lungsund Tomtebovägen 12

Valberedning

Anders Nilsson och Gunnar Kållberg, med Anders Nilsson som sammankallande